More>>
v كاسىپتەنۋ تانىمىنا بۇرىلىس جاساعا تيىپتەر
v شينجياثنعث جذمساق بولشةك كاسعبع ءوز ورنعندا تابان تعرةص تذرؤ نةضعزعندة، ورتا ازياغا بةتالغاندا غانا شعغار جولعن تابا الادع
More>>
حالىقتىق ءبي_ قارا جورعادا قازاق تۇرمىسى ايقىن بەينەلەنگەن.
قازاق حالقىندا "دومبىرا"، "قوبىز"، "داۋىلپاز" سياقتى اسپاپتار بار
SearchYYMMDD