• ليۋ چيباۋ شينجياڭداعى جاپالى رايونداردىڭ نەگىزگى ساتىسىنان شىققان تاڭداۋلى راديو-تەلەۆيزيا قىزمەتكەرلەرىن قابىلدادى

• ىسلاميۇزى قىستاعىنىڭ راديو قىزمەتكەرى ماديرام عۇپۇر

• شينجياڭداعى ۇزدىك راديو قىزمەتكەرلەرى ورتالىق تەلەۆيزيانى ەكسكۋرسسيالادى
More>>
• تاڭداۋلى راديو-تەلەۆيزيا قىزمەتكەرى ۇرىمجىدە ەكسكۋرتسيادا جانە ۇيرەنۋدە بولدى
• ليۋ چيباۋ شينجياڭداعى جاپالى رايونداردىڭ نەگىزگى ساتىسىنان شىققان تاڭداۋلى راديو-تەلەۆيزيا قىزمەتكەرلەرىن قابىلدادى
• ىسلاميۇزى قىستاعىنىڭ راديو قىزمەتكەرى ماديرام عۇپۇر
• شينجياڭداعى ۇزدىك راديو قىزمەتكەرلەرى ورتالىق تەلەۆيزيانى ەكسكۋرسسيالادى
• 12 ۇزدىك راديو-تەلەۆيزيا قىزمەتكەرى «كوركەيۋ جولى» كورمەسىن كوردى
• تاڭداۋلى راديو قىزمەتكەرى ورتالىق حالىق راديو ستانسياسىن، جۇڭگو حالىقارالىق راديو ستانسياسىن جانە ورتالىق تەلەۆيزياسىن ەكسكۋرتسيالادى
• شينجياڭنىڭ نەگىزگى ساتى جاپالى رايوندارىنداعى تاڭداۋلى راديو قىزمەتكەرلەرىنىڭ بەيجيڭگە بارىپ ۇيرەنۋ، ەكسكۋرتسيالاۋ ۇيىرمەسى جولعا شىقتى
More>>
More>>