جاڭا حابارلار

قىستاق تۇرعىندارىنىڭ كوزقاراسىنا بۇرىلىس جاساپ، وسىزاماندانعان تۇرمىسقا باستادى

    كەلۋ قاينارى: شينجياڭ حالىق راديو ىستانسياسى    2018-12-07 10:24:44  

حۋيۇي تورابى


بەرىپ كەت ورامالىڭدى

دوستار

الىستاعى اق ەركە